ERA & Partners L.L.C.

Emri i biznesit ERA & Partners L.L.C.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810869894
Numri i biznesit 71329100
Numri fiskal 601698501
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 24/10/2016
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Azem Jashanica
Telefoni 045-547-100
E-mail ///
Kapitali 5,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Emin Krasniqi Drejtor - Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Emin Krasniqi 5,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
7810 Aktivitet e agjencive të punësimit Primarë
7830 Sigurimi i burimeve njerëzore dhe menaxhimi i funksioneve të burimeve njerëzore Sekondarë
8219 Fotokopjimi, përgatitja e dokumenteve dhe aktivitetet e tjera të specializuara mbështetëse për zyrat Tjera
8220 Aktivitetet e qendrave të thirrjeve Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
8413 Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve Tjera
8421 Marrëdhëniet me jashtë Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4221 Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve Tjera
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tjera
5221 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Tjera
6202 Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike Tjera
6810 Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Tjera
6910 Aktivitete juridike Tjera
6920 Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Tjera
7010 Aktivitetet e udhëheqjes së ndërmarrjeve Tjera
7021 Marrëdhëniet me publikun dhe aktivitetet e komunikimit Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
7410 Aktivitetet e specializuara të dizajnit Tjera
7430 Aktivitetet e përkthimit dhe interpretimit Tjera
7820 Aktivitetet e agjencive të punësimit të përkohshëm Tjera