DEVOLLI LOGISTIC SYSTEM SH.P.K.

Emri i biznesit DEVOLLI LOGISTIC SYSTEM SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810867707
Numri i biznesit 71315835
Numri fiskal 601680459
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 123
Data e regjistrimit 13/09/2016
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Rruga Zona Industriale, Fabrika e Amortizatorëve
Telefoni +38348697999
E-mail urim.kasabaqi@devollicorporation.com
Kapitali 1,430,582.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Urim Kasabaqi Drejtor menaxhues Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Shkelqim Devolli 1,430,582.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5027179 DEPO NË XËRXË -2 Rahovec, Xërxë
2 5080746 DEPO NË GJILAN-3 Gjilan, Gjilan
3 5204453 DEPO NË PEJË-1 Pejë, Pejë

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4637 Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave Primarë
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Sekondarë
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tjera
4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara Tjera
4776 Tregtia me pakicë e luleve, bimëve, farërave, plehrave artificialë, kafshëve përkdhelëse dhe ushqimi i tyre, në dyqane të specializuara Tjera
4799 Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, tezga ose tregje Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera
5630 Aktivitetet shërbyese të pijeve Tjera
4641 Tregtia me shumicë e tekstileve Tjera
6820 Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
9002 Aktivitetet mbështetëse për shfaqje artistike Tjera
9329 Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4519 Tregtia e automjeteve të tjera Tjera
4616 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e tekstileve, veshjeve, gëzofit, këpucëve dhe artikujve prej lëkure Tjera
4617 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimore, pijeve dhe duhanit Tjera
4618 Aktivitetet e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta Tjera
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tjera
4621 Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve Tjera
4634 Tregtia me shumicë e pijeve Tjera
4635 Tregtia me shumicë e produkteve të duhanit Tjera
4636 Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsirave Tjera