CREDIT MANAGEMENT AGENCY L.L.C.

Emri i biznesit CREDIT MANAGEMENT AGENCY L.L.C.
Emri tregtar CMA
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810851833
Numri i biznesit 71194620
Numri fiskal 601306229
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 02/09/2015
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Rr.Dëshmorët e Kombit nr.72 B/9
Telefoni 045-459-695
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Brikena Bakalli Salihu Drejtor Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Brikena Bakalli Salihu 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Primarë
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Sekondarë
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
8413 Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve Tjera
6920 Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Tjera
7740 Dhënia me qira (lizingu) e pronës intelektuale dhe e produkteve të ngjashme, përveç punimeve me të drejtë të autorit Tjera
8423 Aktivitetet e drejtësisë dhe gjyqësisë Tjera
5819 Aktivitetet e tjera botuese Tjera
6810 Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Tjera
7430 Aktivitetet e përkthimit dhe interpretimit Tjera
6621 Vlerësimi i riskut dhe dëmit Tjera
6832 Manaxhimi i patundshmërisë në bazë të pagesës ose kontratës Tjera
6630 Aktivitetet e menaxhimit të fondeve Tjera
5814 Publikimi i revistave dhe periodikëve Tjera
6619 Aktivitet e tjera ndihmëse për shërbimet financiare, përveç financimit të sigurimit dhe fondeve pensionale Tjera
6820 Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Tjera
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tjera
6910 Aktivitete juridike Tjera
6311 Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera