Premier Archive L.L.C.

Emri i biznesit Premier Archive L.L.C.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810848848
Numri i biznesit 71164470
Numri fiskal 601261051
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 12/05/2015
Komuna Graçanicë
Adresa Graçanicë, Magj. Pr-Ferizaj,afër Udhëkryqit Lipjan-Janjevë
Telefoni 044-244-966
E-mail ///
Kapitali 400,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Visar Bytyqi Drejtor -Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Kujtim Bucaliu 200,000.00€ 50.00%
Visar Bytyqi 200,000.00€ 50.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
9101 Aktivitetet e bibliotekave dhe të arkivave Primarë
8219 Fotokopjimi, përgatitja e dokumenteve dhe aktivitetet e tjera të specializuara mbështetëse për zyrat Sekondarë
8211 Aktivitetet e kombinuara shërbyese të administrimit të zyrave Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
4942 Shërbimet e zhvendosjes Tjera
8413 Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve Tjera
6311 Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera