N.T.SH. "Argjendi"
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 70254472
Nr Fiskal
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 1
Data e konstituimit 2005.04.11
Data e Aplikimit 2005.04.11
Komuna Skenderaj
Adresa ,
Telefoni 044-146-302
E-mail
Kapitali 00.00€
Statusi ne ARBK Shuar : 2009.05.25
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Enver Rexhepi %
Aktivitet/et
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Primarë
4639 Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Sekondarë
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Tjera
4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara Tjera