Premier Management And Consulting L.L.C.

Emri i biznesit Premier Management And Consulting L.L.C.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810846066
Numri i biznesit 71132862
Numri fiskal 601214597
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 10/02/2015
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Ahmet Krasniqi,Veranda 1,Nr.20
Telefoni 044 244 966
E-mail ///
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Visar Bytyqi Drejtor dhe Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Visar Bytyqi 1,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
6810 Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Primarë
6920 Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Sekondarë
6831 Agjencitë e patundshmërive Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
7830 Sigurimi i burimeve njerëzore dhe menaxhimi i funksioneve të burimeve njerëzore Tjera
8413 Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve Tjera
7490 Aktivitetet e tjera profesionale, shkencore dhe teknike p.k.t. Tjera
6499 Aktivitetet e tjera shërbyese financiare, përveç fondit të sigurimit dhe atij pensional p.k.t. Tjera
6619 Aktivitet e tjera ndihmëse për shërbimet financiare, përveç financimit të sigurimit dhe fondeve pensionale Tjera
7010 Aktivitetet e udhëheqjes së ndërmarrjeve Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
6612 Shërbimet e ndërmjetësimit për letra me vlerë dhe kontrata të mallit Tjera
6820 Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Tjera
6832 Manaxhimi i patundshmërisë në bazë të pagesës ose kontratës Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera