Fadil Z. Krasniqi B.I.

Emri i biznesit Fadil Z. Krasniqi B.I.
Emri tregtar N.SH.P. " XIXA "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 811386285
Numri i biznesit 71165515
Numri fiskal 601263643
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 22/05/2015
Komuna Gjakovë
Adresa Gjakovë, M. Frashëri 127
Telefoni 044 239 095
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Fadil Krasniqi Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Fadil Krasniqi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 80054963 Fakras Gjakovë, Gjakovë

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Primarë
7120 Testimi teknik dhe analizat Tjera
7739 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë, pajisjeve dhe artikujve të tjerë të luajtshëm p.k.t. Tjera
2363 Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Tjera
2910 Prodhimi i mjeteve motorike (të transportit) Tjera
2920 Prodhimi i karrocerive për mjetet motorike (të transportit): prodhimi i rimorkiove dhe gjysmërimorkiove Tjera
3511 Prodhimi i energjisë elektrike Tjera
3521 Prodhimi i gazit Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Tjera
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4729 Tregtia me pakicë e produkteve të tjera ushqimore në dyqane të specializuara Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Tjera
4939 Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t. Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5221 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Tjera
5310 Aktivitetet e postave me detyrimin e shërbimit të përgjithshëm Tjera