,,GRADles D.o.o." Sh.p.k.
Lloji Biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Nr Regjistrimit 70406418
Nr Fiskal 600636106
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 30
Data e konstituimit 2007.01.24
Data e Aplikimit 2007.01.29
Komuna Prizren
Adresa 8, Bingenit 7/4
Telefoni 044/217-533
E-mail
Kapitali 10,000.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Skender Gashi Agjent i Regjistruar
Besnik Gashii Drtejtor
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Besnik Gashi 10,000.00€ 100.00%
Aktivitet/et
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Sekondarë
1623 Prodhimi i karpentierisë dhe zdrukthëtarisë tjetër ndërtuese Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
1624 Prodhimi i kontejnerëve nga druri Tjera
1629 Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera