,,Unimont" Sh.a.
Lloji Biznesit Shoqëri akcionare
Nr Regjistrimit 80471637
Nr Fiskal 600615069
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 258
Data e konstituimit 2004.04.01
Data e Aplikimit 2001.07.24
Komuna Prizren
Adresa 79, Zahir Pajaziti
Telefoni
E-mail
Kapitali 189,571,571,000.00€
Statusi ne ARBK
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Erxhan Shpati 4,402.00€ 0.00%
2 Reshit Kabashi 6,175.00€ 0.00%
3 Rasim Xhaferi 2,495.00€ 0.00%
4 Enver Hoxha 2,872.00€ 0.00%
5 Miriman Maloku 4,073.00€ 0.00%
6 Ismet Bajrami 2,168.00€ 0.00%
Aktivitet/et