DIJARI SH.P.K.

Emri i biznesit DIJARI SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810196388
Numri i biznesit 71058530
Numri fiskal 601131379
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 5
Data e regjistrimit 13/05/2014
Komuna Vushtrri
Adresa Vushtrri, Haxhi Zeka
Telefoni 044/495 495
E-mail ///
Kapitali 8,801,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Ahmet Zariqi Drejtor -Agj. i Regj.
Lulzim Zariqi Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Ahmet Zariqi 8,801,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5225744 Nj.01 - Kopshti I Fëmijëve Dijari Vushtrri, Vushtrri
2 5225752 DIJARI ESTATE Vushtrri, Vushtrri
3 5225892 Njësia 03 Pizzeria Dijari Vushtrri, Vushtrri
4 5225906 Nj.02 - Delfini Vushtrri, Vushtrri

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4312 Përgatitja e vendpunishtes Sekondarë
4613 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Tjera
0812 Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Tjera
0899 Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurëthyese p.k.t. Tjera
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tjera
4646 Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutikë Tjera
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake Tjera
8520 Arsimi fillor Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
6831 Agjencitë e patundshmërive Tjera
4618 Aktivitetet e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta Tjera
4724 Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara Tjera
4725 Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara Tjera
4722 Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara Tjera
4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës Tjera
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera
4615 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mobilieve, mallrave shtëpiake, pjesëve elektronike dhe hekurishteve Tjera
6810 Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4772 Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure, në dyqane të specializuara Tjera
4649 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë Tjera
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Tjera
4726 Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuar Tjera
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Tjera
4636 Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsirave Tjera
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tjera
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Tjera
4644 Tregtia me shumicë e porcelanit dhe artikujve të xhamit, si dhe e materialeve pastruese Tjera
4634 Tregtia me shumicë e pijeve Tjera
6832 Manaxhimi i patundshmërisë në bazë të pagesës ose kontratës Tjera
6629 Aktivitetet e tjera ndihmëse të sigurimeve dhe fondeve pensionale Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
4723 Tregtia me pakicë të peshkut, krustaceve dhe molusqeve (frutave te detit) në dyqane të specializuara Tjera
4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4635 Tregtia me shumicë e produkteve të duhanit Tjera
8121 Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave Tjera
6622 Aktivitetet e agjentëve dhe ndërmjetsuesve të sigurimit Tjera
7810 Aktivitet e agjencive të punësimit Tjera
6820 Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera
7820 Aktivitetet e agjencive të punësimit të përkohshëm Tjera
8790 Aktivitetet në shtëpitë e tjera të kujdesit p.k.t. Tjera
5223 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin ajror Tjera
8421 Marrëdhëniet me jashtë Tjera
8899 Aktivitetet e tjera të kujdesit social pa akomodim p.k.t. Tjera
8532 Arsimi i mesëm teknik dhe profesional Tjera
3900 Aktivitetet e riparimit dhe shërbimet e tjera të menaxhimit të mbeturinave Tjera
9900 Aktivitetet e trupave dhe organizatave ndërkombëtare Tjera
8560 Aktivitetet mbështetëse arsimore Tjera
8710 Aktivitetet e përkujdesjes infermerike në shtëpi Tjera
5221 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Tjera
7911 Aktivitetet e agjencive të udhëtimit Tjera