N.T.P. " Te Enveri "
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 70385278
Nr Fiskal 600031497
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 2
Data e konstituimit 2006.10.02
Data e Aplikimit 2006.10.02
Komuna Prishtinë
Adresa ,
Telefoni
E-mail
Kapitali 00.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Enver Rexhepi %
Aktivitet/et
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Primarë
4621 Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve Sekondarë
4611 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndëve të para bujqësore, kafshëve të gjalla, lëndëve të para tekstile dhe mallrave gjysmë të gatshme Tjera
4638 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe molusqet (frutat e detit) Tjera
4639 Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Tjera
4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake Tjera
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Tjera
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike Tjera
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tjera
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Tjera
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera