N.SH.T. " Migun Ballkan "
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 70451279
Nr Fiskal 600177499
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 3
Data e konstituimit 2007.09.24
Data e Aplikimit 2007.09.24
Komuna Prishtinë
Adresa 8, Hamz Jashari
Telefoni 038 226 964 044 167 533
E-mail
Kapitali 00.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Artan Duriqi %
Aktivitet/et
8621 Aktivitetet e mjekësisë së praktikës së përgjithshme Primarë
4641 Tregtia me shumicë e tekstileve Sekondarë
4642 Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëve Tjera
4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara Tjera
4771 Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara Tjera
4772 Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure, në dyqane të specializuara Tjera