D.P.T. " Giga Computers "
Lloji Biznesit Ortakëria e përgjithshme
Nr Regjistrimit 70451264
Nr Fiskal 600037700
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 1
Data e konstituimit 2009.04.14
Data e Aplikimit 2008.05.24
Komuna Prishtinë
Adresa ILAZ KODRA
Telefoni P.N.
E-mail
Kapitali 00.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Ruzhdi Miftari %
2 Ferid Berkolli %
Aktivitet/et
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Primarë
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Sekondarë