" Pro - Security " Sh.p.k.
Lloji Biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Nr Regjistrimit 70346992
Nr Fiskal
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 5
Data e konstituimit 2006.03.28
Data e Aplikimit 2006.04.04
Komuna Prishtinë
Adresa 42, Bill Klinton
Telefoni
E-mail
Kapitali 2,500.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Skender Gashi Drejtor.
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Skender Gashi 2,500.00€ 100.00%
Aktivitet/et
8424 Aktivitetet e rendit dhe të sigurisë publike Primarë
8010 Aktivitetet e sigurisë private Sekondarë