"G-5" Sh.p.k.
Lloji Biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Nr Regjistrimit 70334973
Nr Fiskal 600060347
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 2
Data e konstituimit 2006.11.24
Data e Aplikimit 2006.02.21
Komuna Prizren
Adresa 5, Tirana
Telefoni 038/500 400
E-mail
Kapitali 3,010,000.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Shefki Mazreku Anëtar i Bordit të Drejtorëve
Gëzim Gashi Kryetar i Bordit të Drejtorëve.
Mediha Santuri Anëtare e Bordit të Drejtorëve.
Gazmend Vranica Anëtar i Bordit të Drejtorëve.
Afrim Tarashaj Anëtar i Bordit.
Feridyn Salla Drejtor Menaxhues & Agj. i Regj.
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Besim Tarashaj 158,688.00€ 5.27%
2 Shefki Mazreku 170,667.00€ 5.67%
3 Skender Tarashaj 158,687.00€ 5.27%
4 Gazmend Vranica 127,925.00€ 4.25%
5 Gëzim Gashi 317,555.00€ 10.55%
6 Ilir Tarashaj 158,687.00€ 5.27%
7 Shpejtim Vranica 127,925.00€ 4.25%
8 Mediha Santuri 399,728.00€ 13.28%
9 Blerim Gashi 158,627.00€ 5.27%
10 Shkelzen Vranica 127,925.00€ 4.25%
11 Florent Berisha 127,925.00€ 4.25%
12 Nazim Hashani 170,366.00€ 5.66%
13 Lulzim Gashi 158,627.00€ 5.27%
14 Shykri Struzha 170,667.00€ 5.67%
15 Afrim Tarashaj 158,687.00€ 5.27%
16 Besnik Gashi 158,627.00€ 5.27%
17 RAMADAN TARASHAJ 158,687.00€ 5.27%
Aktivitet/et
6820 Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Primarë
1391 Prodhimi i pëlhurave të thurura dhe të endura Sekondarë
7711 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorike Tjera
7739 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë, pajisjeve dhe artikujve të tjerë të luajtshëm p.k.t. Tjera
6810 Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Tjera
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5040 Transporti i brendshëm ujor i mallrave Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera
6110 Aktivitetet e telekomunikimit kabllor Tjera
6491 Lizingu financiar Tjera
4632 Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të tij Tjera
4633 Tregtia me shumicë e produkteve të qumështit, vezëve, vajrave dhe yndyrnave të gatimit Tjera
4634 Tregtia me shumicë e pijeve Tjera
4636 Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsirave Tjera
4637 Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave Tjera
4638 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe molusqet (frutat e detit) Tjera
4639 Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Tjera
4641 Tregtia me shumicë e tekstileve Tjera
4642 Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëve Tjera
4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake Tjera
4644 Tregtia me shumicë e porcelanit dhe artikujve të xhamit, si dhe e materialeve pastruese Tjera
4649 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë Tjera
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Tjera
4677 Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe hekurishteve Tjera
4664 Tregtia me shumicë e makinerive të industrisë tekstile dhe të makinave të qepjes dhe thurjes Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4611 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndëve të para bujqësore, kafshëve të gjalla, lëndëve të para tekstile dhe mallrave gjysmë të gatshme Tjera
4612 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industriale Tjera
4613 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Tjera
4614 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve Tjera
4615 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mobilieve, mallrave shtëpiake, pjesëve elektronike dhe hekurishteve Tjera
4616 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e tekstileve, veshjeve, gëzofit, këpucëve dhe artikujve prej lëkure Tjera
4617 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimore, pijeve dhe duhanit Tjera
4618 Aktivitetet e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta Tjera
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tjera
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tjera
4729 Tregtia me pakicë e produkteve të tjera ushqimore në dyqane të specializuara Tjera
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Tjera
4799 Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, tezga ose tregje Tjera
1310 Përgatitja dhe thurja e fijeve të tesktilit Tjera