NTP ,, Donati "
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 70288499
Nr Fiskal 600378261
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 1
Data e konstituimit 2005.07.28
Data e Aplikimit 2005.07.28
Komuna Prishtinë
Adresa , Drini i Bardhë
Telefoni
E-mail
Kapitali 00.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Artan Duriqi %
Aktivitet/et
4635 Tregtia me shumicë e produkteve të duhanit Primarë
4726 Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuar Sekondarë
4639 Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Tjera