D.P.SH. "Beg - Networks"
Lloji Biznesit Ortakëria e përgjithshme
Nr Regjistrimit 70282194
Nr Fiskal
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 2
Data e konstituimit 2005.07.04
Data e Aplikimit 2005.07.04
Komuna Prishtinë
Adresa , Bekim Berisha
Telefoni --
E-mail Enver Rexhepi @
Kapitali 00.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Enver Rexhepi %
2 Kenan Jupolli %
Aktivitet/et
4329 Instalime të tjera ndërtimore Primarë