Post and Telecommunications of Kosovo Holding , J.S.C. / Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës , Holding, Sh.A.P, / Posta i Telekomunikacije Kosova , Holding, J.S.C.
Lloji Biznesit Shoqëri akcionare
Nr Regjistrimit 70279297
Nr Fiskal
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 3
Data e konstituimit 2006.01.17
Data e Aplikimit 2005.06.22
Komuna Prishtinë
Adresa 8, Ilir Konushevci
Telefoni 038 248 076
E-mail
Kapitali 260,000,000.00€
Statusi ne ARBK Shuar : 2009.11.05
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Ilir Salihu Director of the corporation.
Edmond Nulleshi Director of the corporation.
Edmond Nulleshi Director of the corporation. Drejtor me datë 16.01.2006
Sebahedin Ramaxhik Drejtor Sekretar i bordit.
Ilir Salihu Director of the corporation. Drejtor me datë 16.01.06
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Kosovo Trust Agency (KTA ) ,acting as trustee for the shareholder of Post and Telecommunicatios of Kosovo Holding , J.S.C. pursuant to the UNMIK Regulation No. 2002/12 as amended by UNMIK Regulation 2005/18 on the Establishment of the Kosovo Trust Agency 260,000,000.00€ 100.00%
Aktivitet/et
5310 Aktivitetet e postave me detyrimin e shërbimit të përgjithshëm Primarë
6110 Aktivitetet e telekomunikimit kabllor Sekondarë
6419 Ndërmjetësimet e tjera monetare Tjera
5829 Publikimi i softuerëve të tjerë Tjera
6209 Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
8411 Aktivitetet e përgjitshme të administratës publike Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera