N.T.P. " Dabinofci"
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 80198337
Nr Fiskal
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 20
Data e konstituimit 2003.06.20
Data e Aplikimit 2003.02.21
Komuna Podujevë
Adresa 42, Brigadat
Telefoni
E-mail
Kapitali
Statusi ne ARBK Shuar : 2015.12.22
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Enver Rexhepi %
Aktivitet/et
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Primarë
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Sekondarë
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera