Green Wood L.L.C.

Emri i biznesit Green Wood L.L.C.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810811910
Numri i biznesit 70786567
Numri fiskal 600719366
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 4
Data e regjistrimit 13/10/2011
Komuna Fushë Kosovë
Adresa Fushë Kosovë, Zona Industriale
Telefoni 044 383 757
E-mail ///
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Riza Shala Zëvendës Drejtor
Murat Mecini Drejtor -Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Riza Shala 300.00€ 30.00%
Ilker Yesilmenderes 300.00€ 30.00%
Murat Mecini 300.00€ 30.00%
Emir Qeko 100.00€ 10.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
8121 Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave Primarë
8292 Aktivitetet e paketimit (ambalazhimit) Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
9601 Larja (pastrimi kimik) dhe tharja e tekstileve dhe produkteve të gëzofit Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
3600 Grumbullimin, trajtimin dhe furnizimin me ujë Tjera
3700 Kanalizimi Tjera
3832 Rikuperimi i materialeve të klasifikuara Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4612 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industriale Tjera
4613 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Tjera
4614 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve Tjera
4618 Aktivitetet e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta Tjera
4662 Tregtia me shumicë e veglave të makinerive Tjera
4663 Tregtia me shumicë e makinerive të minierave, të ndërtimit, si dhe për punime inxhinierike Tjera
4669 Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve Tjera
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera
5221 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Tjera
5224 Trajtimi i transportit "cargo" Tjera
5229 Aktivitetet e tjera mbështetëse të transportit Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
7120 Testimi teknik dhe analizat Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera