N.N.,,F & A. Krasniqi"
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 70292392
Nr Fiskal 600413306
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 1
Data e konstituimit 2005.08.16
Data e Aplikimit 2005.08.16
Komuna Pejë
Adresa 16, Françesko Gjuzepe Bider
Telefoni 044/138-079
E-mail
Kapitali 00.00€
Statusi ne ARBK
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Florim Krasniqi %
Aktivitet/et
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Primarë
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Sekondarë
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera