Mejreme Shkodra B.I.

Emri i biznesit Mejreme Shkodra B.I.
Emri tregtar TREGËTI LËVIZËSE MEJREME SHKODRA
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810202888
Numri i biznesit 71159663
Numri fiskal 601254840
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 05/05/2015
Komuna Gjilan
Adresa Gjilan, Tregu i Gjelbërt p.n.
Telefoni 044-125 739
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Mejreme Shkodra Agj.i regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Mejreme Shkodra %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4789 Tregtia me pakicë në tezga dhe tregje të mallrave të tjera Primarë