KOS ENTERPRISE SH.P.K.

Emri i biznesit KOS ENTERPRISE SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810806812
Numri i biznesit 70717964
Numri fiskal 600627907
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 13/01/2011
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Bajram Kelmendi,47
Telefoni 049/246-673
E-mail ///
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Jeton Kabashi Drejtor i Përgj. & Agj. Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Fiorenzo Pilosio 670.00€ 67.00%
Jeton Kabashi 330.00€ 33.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve Primarë
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Sekondarë
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Tjera
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Tjera
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera
5630 Aktivitetet shërbyese të pijeve Tjera
6491 Lizingu financiar Tjera
6499 Aktivitetet e tjera shërbyese financiare, përveç fondit të sigurimit dhe atij pensional p.k.t. Tjera
7732 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të ndërtimtarisë dhe inxhinierisë Tjera
7739 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë, pajisjeve dhe artikujve të tjerë të luajtshëm p.k.t. Tjera
8292 Aktivitetet e paketimit (ambalazhimit) Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
4613 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Tjera
4614 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve Tjera
4617 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimore, pijeve dhe duhanit Tjera
4638 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe molusqet (frutat e detit) Tjera
4639 Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Tjera
4641 Tregtia me shumicë e tekstileve Tjera
4642 Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëve Tjera
4649 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë Tjera
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tjera
4663 Tregtia me shumicë e makinerive të minierave, të ndërtimit, si dhe për punime inxhinierike Tjera
4669 Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve Tjera