Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.-Kosovo Branch Office Dega në Kosovë

Emri i biznesit Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.-Kosovo Branch Office Dega në Kosovë
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Dega e Shoqërisë së Huaj
Numri unik identifikues 810806242
Numri i biznesit 70713780
Numri fiskal 600621595
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 60
Data e regjistrimit 15/12/2010
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Qyteza Pejton -Mbreti Zog 1 Nr. 09
Telefoni 049 784 680
E-mail ///
Kapitali 208,823,529.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Afrore Rudi Agj. i Regj.
Riza onur Çayirlioglu Manager of Company

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Limak insaat sanayi ve ticaret a.s. 208,823,529.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4312 Përgatitja e vendpunishtes Primarë
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera