Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.-Kosovo Branch Office Dega në Kosovë

Emri i biznesit Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.-Kosovo Branch Office Dega në Kosovë
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Dega e Shoqërisë së Huaj
Numri unik identifikues 810806242
Numri i biznesit 70713780
Numri fiskal 600621595
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 60
Data e regjistrimit 15/12/2010
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Qyteza Pejton -Mbreti Zog 1 Nr. 09
Telefoni 049 784 680
E-mail ///
Kapitali 208,823,529.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Afrore Rudi Agj. i Regj.
Riza onur Çayirlioglu Manager of Company

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Limak insaat sanayi ve ticaret a.s. 208,823,529.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4312 Përgatitja e vendpunishtes Primarë
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera