TCT SH.P.K.

Emri i biznesit TCT SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810805145
Numri i biznesit 70697653
Numri fiskal 600585767
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 29/09/2010
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Sylejman Vokshi H.1-L-A-3
Telefoni 044/238 888
E-mail ///
Kapitali 3,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Rexhë Shoshi Drejtor-Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Rexhë Shoshi 3,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Primarë
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Sekondarë
4763 Tregtia me pakicë e incizimeve muzikore dhe videove, në dyqane të specializuara Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera
5221 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Tjera
5510 Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm Tjera
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera
5630 Aktivitetet shërbyese të pijeve Tjera
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Tjera
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike Tjera
4676 Tregtia me shumicë e produkteve të tjera të ndërmjetme Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4725 Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara Tjera
5920 Incizimi i zërit dhe aktivitetet e publikimit të muzikës Tjera
6110 Aktivitetet e telekomunikimit kabllor Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
7311 Agjencitë për publicitet Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
1811 Shtypja e gazetave Tjera
1812 Shtypje të tjera Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Tjera
4612 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industriale Tjera
4617 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimore, pijeve dhe duhanit Tjera
4634 Tregtia me shumicë e pijeve Tjera
4639 Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Tjera
4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake Tjera
4644 Tregtia me shumicë e porcelanit dhe artikujve të xhamit, si dhe e materialeve pastruese Tjera
4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës Tjera
4646 Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutikë Tjera
4649 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë Tjera