ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. - KOSOVO BRANCH Dega në Kosovë

Emri i biznesit ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. - KOSOVO BRANCH Dega në Kosovë
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Dega e Shoqërisë së Huaj
Numri unik identifikues 810802331
Numri i biznesit 70653346
Numri fiskal 600501630
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 20
Data e regjistrimit 17/02/2010
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Mujo Ulqinaku 5/9 Kati 4
Telefoni 044 421 476
E-mail ///
Kapitali 861,244,019.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Feime Avdyli Agj. i regj.
Ozger Inal Drejtor Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Enka insaat ve sanayi as 861,244,019.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Primarë
0240 Shërbime mbështetëse ndaj pyjeve Tjera
2351 Prodhimi i çimentos Tjera
5590 Akomodime të tjera Tjera
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
7733 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të zyrave (përfshirë kompjuterët) Tjera
8010 Aktivitetet e sigurisë private Tjera
7430 Aktivitetet e përkthimit dhe interpretimit Tjera
8610 Aktivitetet e spitaleve Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
0610 Nxerrja e naftës së papërpunuar Tjera
2529 Prodhimi i tankerëve, rezervuarëve dhe kontejnerëve të tjerë prej metalit Tjera
3600 Grumbullimin, trajtimin dhe furnizimin me ujë Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
5630 Aktivitetet shërbyese të pijeve Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera
7711 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorike Tjera
2362 Prodhimi i produkteve prej llaçit për qëllime ndërtimi Tjera
2363 Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Tjera
2369 Prodhimi i artikujve të tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentos Tjera
2370 Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Tjera
2511 Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
5621 Furnizimi me ushqim me porosi për raste Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera
7732 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të ndërtimtarisë dhe inxhinierisë Tjera
7729 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e artikujve të tjerë personalë dhe shtëpiakë Tjera
8532 Arsimi i mesëm teknik dhe profesional Tjera
9411 Aktivitetet e shoqatave dhe organizatave ekonomike, punëdhënësve Tjera
2561 Trajtimi dhe veshja e metaleve Tjera
2562 Përpunimi mekanik Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Tjera
7739 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë, pajisjeve dhe artikujve të tjerë të luajtshëm p.k.t. Tjera
7810 Aktivitet e agjencive të punësimit Tjera
3700 Kanalizimi Tjera
9412 Aktivitetet e shoqatave profesionale Tjera
0811 Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave Tjera
0210 Kulturat pyjore dhe aktivitetet e tjera të pylltarisë Tjera
0812 Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Tjera
0899 Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurëthyese p.k.t. Tjera
1623 Prodhimi i karpentierisë dhe zdrukthëtarisë tjetër ndërtuese Tjera
2051 Prodhimi i eksplozivëve Tjera
2352 Prodhimi i gëlqeres dhe llaçit Tjera
2365 Prodhimi i fibrave të çimentos Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
1624 Prodhimi i kontejnerëve nga druri Tjera
1629 Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse Tjera
2211 Prodhimi i gomave të jashtme dhe të brendshme të automjeteve; mveshja dhe riparimi i gomave Tjera
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Tjera
2512 Prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit Tjera
2573 Prodhimi i veglave Tjera
3832 Rikuperimi i materialeve të klasifikuara Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
5221 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Tjera
7120 Testimi teknik dhe analizat Tjera
8621 Aktivitetet e mjekësisë së praktikës së përgjithshme Tjera
9601 Larja (pastrimi kimik) dhe tharja e tekstileve dhe produkteve të gëzofit Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
7219 Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri Tjera