Xhemail Bytyçi B.I.

Emri i biznesit Xhemail Bytyçi B.I.
Emri tregtar N.N.P. " MULECI "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810254194
Numri i biznesit 70463173
Numri fiskal 600384581
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 12/12/2007
Komuna Gllogoc
Adresa Krajkë, ,
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Xhemail Bytyqi Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Xhemail Bytyçi 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4331 Punime suvatimi Primarë
4932 Aktiviteti i taksive Sekondarë
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4311 Demolimi i objekteve Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tjera