Jusuf Sylaj B.I.

Emri i biznesit Jusuf Sylaj B.I.
Emri tregtar N.T.P.,,Loni"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810253427
Numri i biznesit 70212557
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 08/12/2004
Komuna Gllogoc
Adresa Kishnarekë, ,
Telefoni 044/151-631
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Jusuf Sylaj Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Jusuf Sylaj 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
5229 Aktivitetet e tjera mbështetëse të transportit Sekondarë