British Airways PLC- Branch In Kosovo
Lloji Biznesit Kompani e huaj
Nr Regjistrimit 70249883
Nr Fiskal 600155560
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 4
Data e konstituimit 2011.11.08
Data e Aplikimit 2005.03.31
Komuna Lipjan
Adresa ,
Telefoni 038 548-664 038-548-661
E-mail elife .agushi@ british shair ways.com
Kapitali 1,200,000,000.00€
Statusi ne ARBK Shuar : 2014.04.15
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Elife Agushi Agjent i Regjistruar
Anisa Hamzaraj Drejtoresh e Degës
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 British Airway 1,200,000,000.00€ 100.00%
Aktivitet/et
5110 Transporti ajror i pasagjerëve Primarë
7911 Aktivitetet e agjencive të udhëtimit Sekondarë
5223 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin ajror Tjera