S.T.R. " Vass Prom "
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 70151695
Nr Fiskal
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 1
Data e konstituimit 2004.05.14
Data e Aplikimit 2004.05.18
Komuna Leposaviq
Adresa 7, V.Jugoslavije
Telefoni
E-mail
Kapitali 00.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Milica Milojevia %
Aktivitet/et
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Primarë
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Sekondarë
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Tjera