Egzon F. Gashi B.I.

Emri i biznesit Egzon F. Gashi B.I.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810772964
Numri i biznesit 71295923
Numri fiskal 601653737
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 12/07/2016
Komuna Pejë
Adresa Pejë, Mehmet Akif Peja nr.8
Telefoni 049-229-532
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Egzon Gashi Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Egzon Gashi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
8559 Arsimi tjetër p.k.t. Primarë
7430 Aktivitetet e përkthimit dhe interpretimit Tjera