KAFETERIA TE MILUKI SH.P.K.

Emri i biznesit KAFETERIA TE MILUKI SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810157421
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 19/09/2018
Komuna Pejë
Adresa Vitomiricë, Rajoni II
Telefoni 044-711-366
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Egzon Morina Drejtor & Person i autorizuar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Egzon Morina %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5630 Aktivitetet shërbyese të pijeve Primarë
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Sekondarë
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera