Arsim Kafexholli B.I.

Emri i biznesit Arsim Kafexholli B.I.
Emri tregtar N.T.SH. " ILIRIDI "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810202193
Numri i biznesit 71143279
Numri fiskal 601231624
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 17/03/2015
Komuna Malishevë
Adresa Bellanicë
Telefoni 044 174 331
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Arsim Kafexholli Agj. i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Arsim Kafexholli %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Primarë
4613 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Tjera
4614 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve Tjera
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tjera
4641 Tregtia me shumicë e tekstileve Tjera
4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake Tjera
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Tjera
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Tjera
4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara Tjera
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Tjera