Filigran Group SH.P.K.

Emri i biznesit Filigran Group SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810748759
Numri i biznesit 71183114
Numri fiskal 601288568
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 27/07/2015
Komuna Pejë
Adresa Pejë, Enver Hadri nr.83
Telefoni 049-125-257
E-mail ///
Kapitali 10,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Visar Kelmendi Drejtor & Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Visar Kelmendi 10,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera