Filigran Group SH.P.K.

Emri i biznesit Filigran Group SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810748759
Numri i biznesit 71183114
Numri fiskal 601288568
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 27/07/2015
Komuna Pejë
Adresa Pejë, Enver Hadri nr.83
Telefoni 049-125-257
E-mail ///
Kapitali 10,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Visar Kelmendi Drejtor & Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Visar Kelmendi 10,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera