Balkan Natural Advanture SH.P.K.

Emri i biznesit Balkan Natural Advanture SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810748288
Numri i biznesit 71124754
Numri fiskal 601203095
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 16/01/2015
Komuna Pejë
Adresa Pejë, Edit Durham , 7
Telefoni +38349661105
E-mail info@bnadventure.com
Kapitali 30,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Nol Krasniqi Drejtor menaxhues Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Nol Krasniqi 15,000.00€ 50.00%
Virtyt Gacaferri 15,000.00€ 50.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
7911 Aktivitetet e agjencive të udhëtimit Primarë
7311 Agjencitë për publicitet Sekondarë
7410 Aktivitetet e specializuara të dizajnit Tjera
7420 Aktivitetet e fotografimit Tjera
7430 Aktivitetet e përkthimit dhe interpretimit Tjera
5811 Publikimi i librave Tjera
5813 Publikimi i gazetave Tjera
5819 Aktivitetet e tjera botuese Tjera
6312 Web portalet Tjera
7021 Marrëdhëniet me publikun dhe aktivitetet e komunikimit Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
7912 Aktivitetet e operatorëve turistikë Tjera
7990 Shërbimet e tjera të rezervimit dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera
8292 Aktivitetet e paketimit (ambalazhimit) Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
2221 Prodhimi i pllakëzave të plastikës, fletëzave, tubave dhe profileve Tjera
2222 Prodhimi i artikujve të plastikës për paketim Tjera
2223 Prodhimi i artikujve të plastikës për ndërtimtari Tjera
2229 Prodhimi i produkteve të tjera të plastikës Tjera
2511 Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre Tjera
2550 Farkimi, presimi, stampimi dhe palosja rrethore e metaleve; pluhuri metalurgjik Tjera
2561 Trajtimi dhe veshja e metaleve Tjera
2599 Prodhimi i produkteve të tjera metalike p.k.t. Tjera
1724 Prodhimi i tapetave të mureve Tjera
1812 Shtypje të tjera Tjera
1813 Shërbimet e përgatitjeve para-shtypjes dhe para-publikimit Tjera
1814 Libërlidhja dhe shërbime të ngjashme Tjera
4299 Ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t. Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4762 Tregtia me pakicë e gazetave dhe materialit të shkrimit, në dyqane të specializuara Tjera
4931 Transporti rrugor urban dhe ndërurban i pasagjerëve Tjera
4939 Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t. Tjera
4942 Shërbimet e zhvendosjes Tjera