VAG Group SH.P.K.

Emri i biznesit VAG Group SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 70868857
Numri fiskal 600838596
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 3
Data e regjistrimit 27/07/2012
Komuna Pejë
Adresa Dubovë
Telefoni 044136658
E-mail ///
Kapitali 10,000.00€
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 11/11/2014
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Adnan Spahijaj Drejtor & Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Valon Grabovci 3,300.00€ 33.00%
Adnan Spahijaj 3,300.00€ 33.00%
Visar Kelmendi 3,400.00€ 34.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4662 Tregtia me shumicë e veglave të makinerive Tjera
4663 Tregtia me shumicë e makinerive të minierave, të ndërtimit, si dhe për punime inxhinierike Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Tjera
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike Tjera
4676 Tregtia me shumicë e produkteve të tjera të ndërmjetme Tjera
4677 Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe hekurishteve Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5040 Transporti i brendshëm ujor i mallrave Tjera
6831 Agjencitë e patundshmërive Tjera
9311 Funksionimi i objekteve sportive Tjera
9319 Aktivitetet e tjera sportive Tjera
9329 Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera