BESNIKU - Q SH.P.K.

Emri i biznesit BESNIKU - Q SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810745903
Numri i biznesit 70713179
Numri fiskal 600663018
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 3
Data e regjistrimit 14/12/2010
Komuna Pejë
Adresa Çyshk, p.n.
Telefoni 044-327 319
E-mail ///
Kapitali 2,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Rron Kalludra Drejtor menaxhues Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Rron Kalludra 2,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
0811 Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave Primarë
0210 Kulturat pyjore dhe aktivitetet e tjera të pylltarisë Sekondarë
0240 Shërbime mbështetëse ndaj pyjeve Tjera
0141 Rritja e gjedheve për qumësht Tjera
0812 Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Tjera
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Tjera
2370 Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Tjera
3832 Rikuperimi i materialeve të klasifikuara Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera