I.T.K. SH.P.K.

Emri i biznesit I.T.K. SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810745292
Numri i biznesit 70508125
Numri fiskal 600060371
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 5
Data e regjistrimit 18/06/2008
Komuna Pejë
Adresa Pejë, Fatos Ademaj Nr.58
Telefoni 049 191 919
E-mail ///
Kapitali 2,500.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Nazmi Grabovci Drejtor Menaxhues
Besim Shurdhaj Drejtor për Hulumtimin e Tregut Afarist
Visar Muriqi Drejtor Financiar & Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Besim Shurdhaj 833.33€ 33.33%
Nazmi Grabovci 833.33€ 33.33%
Visar Muriqi 833.33€ 33.33%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5215633 Nj.P. Sherbimet Teknike Pejë, Zahaq

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Primarë
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Sekondarë
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4213 Ndërtimi i urave dhe tuneleve Tjera
4221 Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve Tjera
4299 Ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t. Tjera
4311 Demolimi i objekteve Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera