N.N.T.SH. BENI-XH B.I.

Emri i biznesit N.N.T.SH. BENI-XH B.I.
Emri tregtar Ndermarrje ndirtimore BENI --XH GLLOBAR
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 811613521
Numri i biznesit 80279361
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 30/09/2000
Komuna Gllogoc
Adresa Gllobar
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Xhemajl Morina Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Xhemajl Morina %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë