Egzon S. Gashi B.I.

Emri i biznesit Egzon S. Gashi B.I.
Emri tregtar N.N." EDI - MONT "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810201715
Numri i biznesit 71134652
Numri fiskal 601216931
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 23/02/2015
Komuna Pejë
Adresa Kryshefc
Telefoni 044-275-607
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Egzon Gashi Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Egzon Gashi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Sekondarë