N.SH. " Ereniku - Prodhimtarija Primare "
Lloji Biznesit Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM
Nr Regjistrimit 80089201
Nr Fiskal 600355558
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 297
Data e konstituimit 2009.12.15
Data e Aplikimit 2003.02.21
Komuna Gjakovë
Adresa Skënderbeu
Telefoni 0390 322 425
E-mail
Kapitali 294,155,774.99€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 AKM 294,155,774.99€ 100.00%
Aktivitet/et
0111 Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore Primarë