Lista e Taksave

Niveli i taksave të ofruara nga ARBK përcaktohet me Udhëzimin Administrativ Nr.03/ 2015 për Përcaktimin e Taksave Për për Shërbimet e Ofruara nga Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve si dhe taksat për Sektorin e Pengut me Udhëzim Administrativ nr 16/2016 për Përcaktimin e Procedurave për Regjistrimin e Pengut, Taksave dhe Shërbimet tjera.

Kliko këtu për listën e taksave.