Qendrat Komunale

ARBK ofron një zgjidhje “one-stop-shop” për regjistrimin e biznesit në mbarë Kosovën, duke qenë bazë qendrore  e të dhënave  unike të centralizuara në 29 qendrat komunale.

Lista e qendrave komunale:

   

     ARBK             038-20036548    infoarbk@rks-gov.net

    DEÇANI          -0390/361-355     fitore.kuqi@rks-gov.net   
    GJAKOVA        -0390/326-132    burim.emra@rks-gov.net           
    GLLOGOCI      -038/585-256   arbenita.h.berisha@rks-gov.net                                                                                                              
    GJILANI          -0280/324-318   florije.bunjaku@rks-gov.net
    DRAGASHI      -45507                burim.çafleshi@rks-gov.net
    ISTOGU          -039/450-536     musa.kaliqani@rks-gov.net
    KAÇANIK         -0290/380-462  labinot.selmani@rks-gov.net
    KLINA              -039/470-812     anton.dodaj@rks-gov.net
    FUSHE KOSOVA -038/534-583  besim.termkolli@rks-gov.net
    KAMENICA        038 200 47629  valdete.sopi@rks-gov.net
    MITROVICA      -028/532-104     besnik.rexha@rks-gov.net
    GRAQANICA     -049/776-580      vladimir.vilic@rks-gov.net
    LIPJANI           -41546                   abedin.bajrami@rks-gov.net
    NOVO BËRDA    -038/576-012     driton.mustafa@rks-gov.net
    OBILIQI          -044-316/797         daut.mjeku@rks-gov.net
    RAHOVECI       -029/276-037        esat.hoti@rks-gov.net
    PEJA               -039/421-477         feim.ademaj@rks-gov.net
    PODUJEVA       -038/200-41033   emine.tahiri@rks-gov.net
    PRISHTINA      -038/200-36548,    Muhamet.fetahu@rks-gov.net

    PRISHTIN         ---200-36579        albina.isufi@rks-gov.net

      -36569
    PRIZRENI        -029/631-866          neron.bejtullahu@rks-gov.net
    SKENDERAJ      -028/582-630        nazmi.dajaku@rks-gov.net
    SHTIME           -0290/389-016         adelina.veseli@rks-gov.net
    SHTERPCE       -038/200-86685      sanja.sibinovic@rks-gov.net
    SUHAREKA       -029/272-712        kujtim.mazreku@rks-gov.net
    FERIZAJ          -0290/325-604        dashurije.baliu@rks-gov.net
    VITIA             -0280/381-070         remzi.januzi@rks-gov.net
    VUSHTRRIA    -028/573-650         ragbete.krasniqi@rks-gov.net
    MALISHEVA     -029/269-530       xhevdet.mazreku@rks-gov.net
    MITROVICA VERIORE-34833       sadudin.maksuti@rks-gov.net
    HANI ELEZIT    -049/754-346       resim.qajani@rks-gov.net