Qendrat Komunale

ARBK ofron një zgjidhje “one-stop-shop” për regjistrimin e biznesit në mbarë Kosovën, duke qenë bazë qendrore  e të dhënave  unike të centralizuara në 29 qendrat komunale.

Lista e qendrave komunale:

   

    DEÇANI          -0390/361-355
    GJAKOVA        -0390/326-132
    GLLOGOCI      -038/585-256
    GJILANI          -0280/324-318
    DRAGASHI      -45507
    ISTOGU          -039/450-536
    KAÇANIK         -0290/380-462
    KLINA              -039/470-812
    FUSHE KOSOVA -038/534-583
    KAMENICA        038 200 47629
    MITROVICA      -028/532-104
    GRAQANICA     -049/776-580
    LIPJANI           -41546
    NOVO BËRDA    -038/576-012
    OBILIQI          -
    RAHOVECI       -029/276-037
    PEJA               -039/421-477
    PODUJEVA       -038/200-41033
    PRISHTINA      -038/200-36548, 36569
    PRIZRENI        -029/631-866
    SKENDERAJ      -028/582-630
    SHTIME           -0290/389-016
    SHTERPCE       -038/200-86685
    SUHAREKA       -029/272-712
    FERIZAJ          -0290/325-604
    VITIA             -0280/381-070
    VUSHTRRIA    -028/573-650
    MALISHEVA     -029/269-530
    MITROVICA VERIORE-34833
    HANI ELEZIT    -049/754-346