Organigrama

ARBK përbëhet nga 16 punëtorë:

 

1. Kryeshefi ekzekutiv i ARBK-së.

2. Drejtori i drejtoratit për çështje administrative në regjistrim të biznesit.

3. Asistent administrativ.

4. Zyrtar për procesimin e të dhënave.

5. Zyrtar i larte për aprovim të lëndëve.

6. Zyrtar për të hyra financiare.

7. Arkiviste

8. Zyrtar i Lartë i sistemit të IT.

9. Udhëheqësi i sektorit të pengut.

10. Zyrtar i regjistrimit të pengut. 

Zyrtar përgjegjës për sinjalizim në ARBK

Florije Lecaj