"Cardio Center" SH.P.K.
Lloji Biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Nr Regjistrimit 71333744
Nr Fiskal 601705223
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 10
Data e konstituimit 2016.11.04
Data e Aplikimit 2016.11.04
Komuna Graçanicë
Adresa pn
Telefoni 044-151-402
E-mail
Kapitali 0.00
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Besnik Berisha Drejtor - Agjent i Regjistruar
Pronarë
1 Besnik Berisha
Aktivitet/et
8610 Aktivitetet e spitaleve Primarë