<

Lajme dhe ngjarje

Moduli Elektronik për Regjistrimin Online të Bizneseve

Prishitnë, 31/01/2017

Ju njoftojmë se ARBK nga 1 marsi 2017 ka lansuar modulin elektronik për regjistrimin online të bizneseve. Deri me 31 maj 2017 janë regjistruar 51 biznese. Gjithashtu kemi bere unifikimin e numrit të regjistrimit të biznesit me numrin fiskal në një numër të vetëm identifikues. Gjatë kësaj periudhe raportuese 2.964 biznese të reja janë regjistruar dhe pajisur me numrin unik të regjistrimit.