Shtoni : Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

 Rruga " Rruga "Arbënor e Astrit Dehari" pn

 Lagja Spitalit 10000 Prishtinë

+383 (0)38 200-36548

E-mail: infoarbk@rks-gov.net

Zyrtar për sinjalizim në ARBK

Florije Lecaj

Qasja në Dokumentet Publike 

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovë - ARBK

E-mail: infoarbk@rks-gov.net dhe  Mirlind.hyseni@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36548