Agjencia

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve vepron në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë që është institucion i vetëm përgjegjës për regjistrimin  e bizneseve të Kosovës.

 

ARBK është institucion i orientuar drejtë  zhvillimit që ofron arritjen e efikasitetit më të madhë , me një cilësi të lartë  për të gjithë operatorët ekonomik  që operojn në Kosovë.

 

Fokusi ynë është krijimi i një imazhi ndihmës për  procedurat administrative të regjistrimit  në ndihmë të biznesit dhe përmirësimit të ambientit të biznesit në vend.

 

Qëllimi ynë është të ofrojm një shërbim institucional të përgjegjshëm dhe të krijojm  një kulturë administrative tek biznesi.