Qendrat Komunale

ARBK ofron një zgjidhje “one-stop-shop” për regjistrimin e biznesit në mbarë Kosovën, duke qenë bazë qendrore e të dhënave të unifikuara të centralizuara në 29 qendrat komunale.

Lista e qendrave komunale:

   

     ARBK 038-20036548 infoarbk@rks-gov.net