<

Lajme

ARBK- vlersohet lartë nga raporti i Shteteve te Bashkuara Amerikane për lehtësim te procedurave për regjistrimit të një biznesi

Prishtinë, 09/10/2020

Kosova aktualisht renditet në 57 nga 190 ekonomi të anketuara dhe u njoh si një ndër 20 ekonomitë më të mira në botë.

Qeveria ka ndërmarrë hapa për të hequr pengesat për të lehtësuar funksionimin e bizneseve dhe për të përmirësuar shërbimet qeveritare të lidhura Me ndihmën e USAID, Qeveria e Kosovës vazhdoi një seri të reformave të klimës së biznesit që kontribuan në renditjen e përmirësuar të Kosovës në Indeksin e Bërjes së Biznesit të Bankës Botërore gjatë viteve. Kosova aktualisht renditet në 57 nga 190 ekonomi të anketuara dhe u njoh si një ndër 20 ekonomitë më të mira në botë. Kjo ishte kryesisht për shkak të rezultateve të larta të Kosovës në kategoritë "lehtësia e regjistrimit të një biznesi" dhe "transferimi i pronës". Sipas Ligjit të ndryshuar për Mbështetjen e

Agjencia e Regjistrimit të Biznesit të Kosovës (ARBK), pjesë e Ministrisë së Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Sipërmarrjes dhe Investimeve Strategjike, regjistron të gjitha bizneset e reja, mbylljet e biznesit dhe modifikimet e biznesit. Ueb faqja e KBRA është në dispozicion në anglisht dhe mund të aksesohet në arbk.rks-gov.net. Që nga Prilli i vitit 2020, disa hapa në procesin e regjistrimit mund të përfundojnë në internet. Regjistruesit e suksesshëm do të marrin një certifikatë të regjistrimit të biznesit, një numër fiskal dhe një TVSH. Bizneset e reja duhet të regjistrojnë punonjësit për programet e taksave dhe pensioneve në Administratën Tatimore nën Ministrinë e Financave dhe Transfertave. Regjistrimi i biznesit zakonisht zgjat një ditë për një biznes individual dhe deri në tre ditë për ndërmarrje të përbashkët. Një noter nuk kërkohet kur hap një biznes të ri përveç nëse regjistrimi i biznesit përfshin gjithashtu transferimin e pronës së paluajtshme.

Kufijtë e kontrollit të huaj dhe e drejta për pronësi private dhe themelim Ligjet dhe rregulloret për krijimin dhe zotërimin e ndërmarrjeve të biznesit dhe përfshirjen në të gjitha format e veprimtarisë shpërblyese zbatohen në mënyrë të barabartë për subjektet private të huaja dhe vendase. Legjislacioni i Kosovës nuk ndërhyn në krijimin, blerjen, zgjerimin ose shitjen e interesave në ndërmarrje nga subjektet private. Sipas ligjit të Kosovës, firmave të huaja që veprojnë në Kosovë u jepen të njëjtat privilegje si bizneset lokale. Ne nuk kemi dëgjuar asnjë raport të kufizimeve nga investitorët amerikanë. Nuk ka kufizime licencimi veçanërisht për investitorët e huaj dhe nuk ka kërkesë për partnerë të brendshëm të detyrueshëm për ndërmarrje të përbashkëta.

Në shkurt 2017, think tank në Prishtinë, Grupi për Studime Ligjore dhe Politike, botoi raportin, “Sa‘ miqësore ’është Kosova për Investimet e Huaja Direkte: Një Rishikim i Politikave të Mangësive nga Perspektiva e Tregut Rajonal”. Ligji mbi organizatat e biznesit: rregullon regjistrimin dhe mbylljen e një kompanie dhe të drejtat dhe detyrimet e aksionarëve, përfaqësuesve të autorizuar dhe të tjerëve të përfshirë në strukturën e menaxhimit të biznesit.